Pages

Showing posts with label PAPARIKAN. Show all posts
Showing posts with label PAPARIKAN. Show all posts

Wednesday, 26 August 2015

SISINDIRAN CAMPUR

Wilujeung tepang baraya...nah sateu acan ngaos iyeu sisindiran cobi akh urang ton ton hiburan heula kanggo selingan ..di jaman ayeuna kreativitas kedah nyesuaikeun jaman supados di pikareuseup ku murangkalih ayeuna tah contona sapwertos kieu.....kajakarta jeung ceu yayah
mang engkur rek kacimenyan,
kacinta reujeung kanyaah,
saukur anjeun sorangan

mawa enteh ti malabar,
ka sancang rek numpak delman,
hate teh asa teu sabar,
hayang gancang duduaan

kacapiring sisi imah,
kembang honje ngarangrangan,
kuring keur ngrasa bungah,
bebende datang nembongan

papanting heunteup na gantar,
na gantar sisi astana,
teungah peuting kuring lapar,
rek dahar euweuh kejona

daun eurih jeung kiciwis,
daun mayang sisi jalan,
mun panggih reujeung nu geulis,
sok hayang gancang kenalan

ngala Manggu jeung si endud,
mang nana rek meuli pensil,
saminggu teu bisa udud,
usaha na acan hasil

kacimanggu warung cina,
kaciampel jeung mang sarjan,
malem minggu nu ayeuna,
rek apel kalahka hujan

cikukulu batu belah,
ciaseupa jeung cijerah,
lieur hulu nyeri sirah,
nyukupan keur kabutuhan

Kacikole kasagulung,
sagulung alus jalana,
mun awewe eukeur pundung,
sok bingung ngupahan nana,

Kapiting hirup na batu,
cicika heunteup na pare,
sapeupeuting nyeuri huntu 
nepika teu bisa sare

Maen catur jeung mang yaya,
maen kempul jeung mang ukan,
Yu batur urang sadaya,
urang ngumpul gogonjakan,

Meuli ragi ti mang yaya,
ti ceu uyu meuli koran,
Kawargi  sadaya,
hayu urang haliburan

Talingtung talina kawat,
awi garing ti mang oha,
satungtung kuring keur kuat,
kuring terus berusaha

Ticilame ka ciburuy,
kacibadak naek taksi,
awewe nu matak uruy,
mun boga awak nu seksi

Mawa beling dikorangan,
mawa waluh ti mang ukan,
Gulang guling ngan sorangan,
keur jauh jeung pamajikan

papanting na tangkal pare.. 
manuk nyayang na dahan.. 
geus peuting teu bisa sare 
hyang ngekepan pamajikan..

Kembang mayang reujeung comrang,
mawa lilin mawa peda,
Kahayang acan kasorang,
hayang kawin jeung nyiranda

mun hayang dahar jeung peda, 
leuwih ngeunah pedana ditipungan. 
mun hayang ka nyiranda. 
jung atuh randana geura tepungan

Mawa lilin mawa peda
Mawana angkut ku roda
Hayng kawin jeung nyiranda

Nu nyampak ngan bujur kuda


melak jukut di astana,
ngala mayang sisi cai,
mun emut kasimanehna,
kabayang siang jeung wengi

ngala cabe make gantar,
ngala kupa dikaitan,
dug sare timemeh asar,
arek buka kaburitan

campaka daun angsana,
ngarampayak sisi jalan,
lamun buka geus laksana,
beuteung bunghak kamerkaan

melak salam jig kasawah,
hama wereng na hangasa,
umat islam kudu bungah,
mun pareng datang puasa

ka sawah ngala hangasa,
kasusukan ngala salam,
berkah na bulan puasa,
tujuan keur umat islam

salawe 25 
mobil sedan cetna hejo 
awewe jaman ayeuna 
bisa dangdan teu bisa ngejo. 
soalna geus aya mejikom


mang ajan nu ka ceu lilis,
mang ade nu ka teh lina,
sok sanajan henteu geulis,
tapi gede kanyaahna

hama wereng dina kacang,
aya hurang nu pahaji,
lamun pareng umur panjang,
urang teh pasti ngahiji

ka malaya meuli hurang,
kacijagsa meuli sale,
indonesia raya nu urang,
urang jaga jeung mumule,

Tuesday, 17 June 2014

SISINDIRAN NGAJAK


Wilujweung tepang baraya di palih handap simkuring bade medarkeun di antawis sisinsdiran anu ka leresan kapendak ku simkuring kanggo sadaya baraya mugi janten panghibur kanggo anu  linggih ka blog iyeu mugi janten panghibur kanggo sadayana

Aya kuya mawa iteuk
meser bias make kado
baraya tong gulak gileuk
bras wae kapasundan radio...

Kayu bala aya di tanjakan
Kapas na din a pandan
Hayu baraya urang gogonjakan
Silih tempas di pasundan

Kayu bala kembang kerisan
Ayana di pangikiran
Dari pada baraya katirisan
Mending urang sisindiran...

Mobil butut endut endutan
Jalan na kapasisiran….
Daripada baraya nundutan
Mending urang sisindiran

Kayu bala aya bangbung
Disapu keun ka na panto
Hayu baraya ngiring gabung
Didieu di pasundan radio....

Kamana ngaitkeun kincir
Sakieu panas poena
Lamun baraya sing  purintil
Diantos rumojongna…..

Kayu bala di pasisiran
Dipasisiran di cicendo
Hayu baraya urang sisindiran
Didieu di pasundan radio

Mobil bemo endut endutan
Jalanna ka pasisiran
Daripada baraya nundutan
Mending hayu urang sisindiran....

Dimana aya halimun
Ayana di pasisiran
Daripada ngalamun
Mending urang sisindiran.....

anu sanesna :

Saturday, 23 February 2013

KUMPULAN SISINDIRAN PAPARIKAN BARAYAulin ka jalan juanda
sawaktos bulan puasa
mun ngaku urang sunda
tong poho kana sisindiran nana

aya huma dekeut situ
eta huma nu bogana randa
naha urang sunda teh kitu
mana atuh sisindiran nana

aya hiji balon rek bitu
sabab kagencet ku buhaya
naha urang sunda teh kitu
mopohokeun kana budaya


jangan mau bwa uyah.
bawa uyah sma cai.
jangan mau sma kibarjah.
karna kibarjah jarang mandi.


kalu mau kesukamandi.
jangan lupa sama th ri2.
kalo mau sama th ri2.
datang ajah kesukamandi.

jangan mau turun kesawah.
kesawah terus kalebak.
jangan mau sma kibarjah.
karna kibarjah kepala'n botak.

wadah gabah meni balatak
kapaksa ker lapar
sanajan ki barjah botak
tapi seuer nu daftar

jangan mau mkan buah.
karna buah udah peot.
jangan mau sma ma odah.
karna ma odah udah peot.

daun manjah di makan buaya.
daun kawung daun manjah.
kuloba gaya eta kibarjah.
bulu irung'ge di kucir sabelah.

mencit meri dina rakit
boboko wadah bakatul
lain nyeri ku panyakit
kabgoh direbut baturrr


cikaracak ningang batu
di alun alun jadi legog
ki barja rada botak
di alun alun aya nu nyabok

hayu batur urang ka bandung-
jalanna ka giri harja-
hayu batur urang nyandung-
urang nurutan aki barja

jalan_jalan ka ci terep tong
hilap sabari merep .
ningal si eta keur ngusep
jiga keyep . . . teresep.

cenahmah malem kemisan.
nupuguhmah malam rebo
.cenahmah kibarjah kumisan.
nupuguhmah ramut'n keribo

cau naon cau naon
cau atah d korangan
nya kunaon nya kunaon
ki barjah abong olangan

cenahmah kibarjah duren.
nupuguhmah sok nyo'o botol.
cenahmah kibarjah keren.
nupuguhmah bujal'n dosol.

cenah'mh ma odah manis.
nupuguh'mh arek kakidul.
cenah'mh ma odah gelis.
nupuguh'mh penek busekel.

ituh nini naek kreta
muni waas teu make sendal
aku yuni ti purwakarta
k baraya salm kenal

naha kaditu eweuh jalan
aya bu'uk di poni
saha anu hyan9 tmenan
ban99a we add facebook abdi

ngala cai ka c san.san,
meli awi ka pataruman,
saha eta nu siarang.
asa kangem ka pasundan.

mang dadan ngadeketn janda-
aki minta gugulunu
d pasundan eker acara sunda-
ba2ri mnta lag

ulah daek mawa baskom.
dina baskom'mh aya kutuan.
ulah daek ka kg behom
.kg berhom'mh eweh huntuan.

 paling enak numpak onta
numpang gajah bawa rambutan
paling enak jadi wanita
di mana ajah jadi rebutan

tangkal kaliki dina tanjakan
aya jangkrik anaka na lege
aya aki gogoakan
di beubeurik ku abg

kabanten nyandak batu
nyandak bola ti cigedug
suanteun nini muni kitu
boa boa nuang guludug

 makan telor mata sapi
sambel pedas di jilati
cinta itu ibarat di siram
air langsung mati

aya buaya ejeng gajah.
kajampang ngala ramutan.
aya kuloba gaya eta kibarjah.
lempang'n ungut2an.


meli buku di toko aneka
meli sapatu di singaparna
hayang lagu tapak" cinta
kanggo manehna nu midua

salawe dua lima..
meuli cau seseleket....!!
awewe jaman ayeuna
make baju merecet kelek

tangkal kaliki dina tanjakan
aya jangkrik anak na lege.
hyong diputer tembng
nujudulna cumantel bae

budak gunul gudag gideg
sabari nyonyoo feso
teu wadul tong gulak gilek
bras we ka fasundan radio
 
suung puspa aya tujuh
ekek paeh dina sujen
( lamun suka geura puguh
ulah daek kanu sejen )

tangkal kaliki dina tanjakan
aya jangkrik anak na lege
( aya aki gogoakan di beuberik ku abg

aya gajah di kotakan
aya coet wadah seureh
( aki barjah gogoakan
ka koet etana bareuh )

nyandak wadah kanggo lengkeng
tangkal enteh dina bata (
nini odah elekeseukeng
sihoreng teh hoyong di pita

anak kuda aya tujuh
anu nyandak na urang medan (
daripada ngagosip teupuguh
mendingan ngadangukeun radio pasundan

melak leunca sisi kulah....
kumaha akaran nana......
bajang bogoh ka neng ilah

ka cigombong ngala rambutan
aya entog ngadahar sumpit
si ompong meni gogoakan
rek dahar enogna di dahar berit

kacang cili kacang cinong
kacang panyang naayakan
kaciri urang cigomong
leumpangna rarampayakan

saninten daun saninten-
daun cau ditilepan-
hapunten abdi hapunten

air hangat air mendidih
cikalapa dina tangkalna ...
ari inget meuni sedih
cimata maseuhan bantal


Tuesday, 29 January 2013

PANTUN SUNDA / PESAN MORALColenak dikalapaan
Aya anak euweuh bapaan

Salawe dua puluh lima
Mobil Sedan Cetna Hejo
Awewe jaman ayeuna
Bisa dandan teu bisa ngejo

Saninten buah saninten

Dibawa ka parapatan
Hapunten abdi hapunten
Bilih aya kalepatan

Pileuleuyan cangkang beas
Huut sajeroning kejo
Pileuleuyan urang ikhlas
Imut sajeroning nenjo

Sok mangga baraya salajeungna tambihan ku baraya

Saturday, 28 July 2012

PAPARIKAN

 

Paparikan, Sisindiran, Rarakitan dan Wawangsalan
Dibawah ini ada beberapa contoh paparikan atau sisindiran yang berisikan petuah atau nasihat, ungkapan cinta, sedih, gembira ataupun marah. Paparikan atau biasa dikenal dengan istilah sisindiran ini sudah lama menyatu dengan kebiasaan berkomunikasi sebagian masyarakat tatar sunda. Baik itu dalam komunikasi biasa maupun dalam komunikasi resmi. Komunikasi biasa misalnya komunikasi diantara anak anak remaja, atau dewasa dalam komunikasi sehari-hari. Sedangkan komunikasi resmi misalnya dalam pidato-pidato atau sambutan-sambutan dalam kegiatan upacara perkawinan, dan upacara-upacara lainnya.
Paparikan merupakan salah satu bentuk sisindiran. Paparikan berasal dari kata “ parik “ atau “ parek “ yang artinya dekat. Kenapa demikian, karena dalam paparikan ada bunyi yang mirip ( dekat bunyinya ). Yaitu kemiripan bunyi pada baris siloka ( cangkang ) dengan bunyi pada baris isi.
Dilihat dari bentuknya, satu bait atau kelompok baris paparikan terdiri dari empat baris. Dan masing-masing baris terdiri dari delapan suku kata. Baris kesatu dan baris kedua biasa disebut siloka atau sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat biasa disebut isi. Antara sampiran dan isi tidak ada makna yang berhubungan, hanya ada kedekatan bunyi semata. Dengan istlah lain disebut murwakanti.
Beberapa contoh paparikan atau sisindiran


Majar maneh nganyam samak
Neukteukan bari motongan
Majar maneh neang anak
Ngadeukeutan popotongan

Kapungkur aya di bandung
Ayeuna mah di pandaan
Duh enung ulah sok pundung
Yeuh akang sesah mendakan

Barangbang daun kalapa
Malang dina jalan suni
Sanajan nu indung bapa
Omat ulah wani wani

Samping hideung dina bilik
Kumaha nuhurkeun nana
Abdi nineung ku nu balik
Kumaha nuturkeun nana

Reundeu beureum reundeu hideung
Reundeu kayas solentangan
Beuki heubeul beuki nineung
Beuki lawas kaedanan

Rincik rincik hujan leutik
Paralak hujan tambaga
Nilik nilik mojang leutik
Teu terang aya nu boga

Batu turun keusik naek
Kalapa tonggoheun nana
Itu purun ieu daek
Sarua bogoheun nana

Ramanten buah ramanten
Ramanten di parapatan
Hapunten abdi hapunten
Bilih aya kalepatan


Ini hanya beberapa contoh paparikan atau sisindiran yang ada di lingkungan masyarakat sunda dan sudah sejak lama hidup dan berkembang bersama waktu

PAPARIKAN

 

Paparikan, Sisindiran, Rarakitan dan Wawangsalan

Dibawah ini ada beberapa contoh paparikan atau sisindiran yang berisikan petuah atau nasihat, ungkapan cinta, sedih, gembira ataupun marah. Paparikan atau biasa dikenal dengan istilah sisindiran ini sudah lama menyatu dengan kebiasaan berkomunikasi sebagian masyarakat tatar sunda. Baik itu dalam komunikasi biasa maupun dalam komunikasi resmi. Komunikasi biasa misalnya komunikasi diantara anak anak remaja, atau dewasa dalam komunikasi sehari-hari. Sedangkan komunikasi resmi misalnya dalam pidato-pidato atau sambutan-sambutan dalam kegiatan upacara perkawinan, dan upacara-upacara lainnya.
Paparikan merupakan salah satu bentuk sisindiran. Paparikan berasal dari kata “ parik “ atau “ parek “ yang artinya dekat. Kenapa demikian, karena dalam paparikan ada bunyi yang mirip ( dekat bunyinya ). Yaitu kemiripan bunyi pada baris siloka ( cangkang ) dengan bunyi pada baris isi.
Dilihat dari bentuknya, satu bait atau kelompok baris paparikan terdiri dari empat baris. Dan masing-masing baris terdiri dari delapan suku kata. Baris kesatu dan baris kedua biasa disebut siloka atau sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat biasa disebut isi. Antara sampiran dan isi tidak ada makna yang berhubungan, hanya ada kedekatan bunyi semata. Dengan istlah lain disebut murwakanti.
Beberapa contoh paparikan atau sisindiran


Majar maneh nganyam samak
Neukteukan bari motongan
Majar maneh neang anak
Ngadeukeutan popotongan

Kapungkur aya di bandung
Ayeuna mah di pandaan
Duh enung ulah sok pundung
Yeuh akang sesah mendakan

Barangbang daun kalapa
Malang dina jalan suni
Sanajan nu indung bapa
Omat ulah wani wani

Samping hideung dina bilik
Kumaha nuhurkeun nana
Abdi nineung ku nu balik
Kumaha nuturkeun nana

Reundeu beureum reundeu hideung
Reundeu kayas solentangan
Beuki heubeul beuki nineung
Beuki lawas kaedanan

Rincik rincik hujan leutik
Paralak hujan tambaga
Nilik nilik mojang leutik
Teu terang aya nu boga

Batu turun keusik naek
Kalapa tonggoheun nana
Itu purun ieu daek
Sarua bogoheun nana

Ramanten buah ramanten
Ramanten di parapatan
Hapunten abdi hapunten
Bilih aya kalepatan


Ini hanya beberapa contoh paparikan atau sisindiran yang ada di lingkungan masyarakat sunda dan sudah sejak lama hidup dan berkembang bersama waktu