Pages

Showing posts with label SESEBRED. Show all posts
Showing posts with label SESEBRED. Show all posts

Thursday, 27 August 2015

SISINDIRAN SUNDA DEUI

==========================================
Ulin ka jalan juanda
sawaktos bulan puasa
mun ngaku urang sunda
tong poho kana basa
==========================================
aya jalma teu boga alis
sabab getol dikerokna
neng geulis tong gumeulis
sabab rujit nenjona
==========================================
baju teh apan disewakeun
disewakeun ku indung sia
basa sunda sok atuh gunakeun
saeuncan diaku ku malaysia
==========================================
aya huma dekeut situ
eta huma nu bogana randa
naha urang sunda teh kitu
alim nyarios ku basa sunda
==========================================
majar maneh rek ka huma
ka cai ngajingjing kendi
majar maneh rek karunya
lila-lila nganyeyeri
==========================================
paingan cacing barijil
halodo katinggang hujan
paingan teu genah cicing
kabogoh aya nu neang
==========================================
baju hejo dibulao
kembangna katuncar maur
seubeuh nenjo ti bareto
geus gede dikawin batur
==========================================
Majar maneh cengkeh koneng
kulit peuteuy dina waru
Majar maneh lengkeh koneng
kulit beuteung meuni nambru
==========================================
ka Bandung kuring ka bandung
sukajadi keur marema
kaduhung kuring kaduhung
heunte jadi ka manehna
==========================================
kamana ngaitkeun kincir
sakieu panas poena
kamana ngaitkeun pikir
sakieu panas hatena
==========================================
cau ambon dikorangan
korangna ka pipir-pipir
manehna ambon sorangan
urangna teu mikir-mikir
==========================================
samping hideung dina bilik
kumaha nuhurkeunnana
abdi nineung ka nu balik
kumaha nuturkeunnana
==========================================
diputer-puter paseukna
ari pek beunang talina
diincer-incer lanceukna
ari pek meunang adina
==========================================
itu gunung ieu gunung
gunungna gunung arjuna
itu pundung ieu pundung
pundungna bet duanana
==========================================
aya oplet maju ngidul
kuring wawuh ka supirna
diajar teh ulah ngedul
bisi kaduhung ahirna
==========================================
Majar maneh nganyam samak
neukteukkan bari motongan
majar maneh neang anak
ngadekeutan popotongan
==========================================
kuma suling kuma suling
suling teh ngan silung wae
Kuma kuring kuma kuring
kuring teh ngan bingung wae
==========================================
Aya hiji balon rek bitu
sabab kagencet ku buhaya
naha urang sunda teh kitu
mopohokeun kana budaya
==========================================
Aya jalma teu boga banda
sadayana tos dipasihkeun
angklung teh ti tatar sunda
naha urang bet mopohokeun
==========================================
lin ka laut banda
naha jadi nalangsa
kuring teh urang sunda
kuring nyaah kana basa
==========================================
di kebon sato aya panda
panda ngahakan kangkung
budayakeun budaya sunda
bilih lapur kawas angklung
==========================================
kamari ulin ka samarinda
trus nyimpang ka bima
kuring mah da urang sunda
nyebat ka indung teh emak
==========================================
diluhur aya bandera
bandera gambar panda
naha kuring kudu era
pan ieu teh basa sunda
==========================================
Poe salasa tumpak kuda
kuda paninggalan walanda
urang mah urang sunda
atuh pake basa sunda
==========================================
kangkung diasakan ku randa
ngeunah pisan rasana
angklung teh asli ti sunda
kuring nu bogana
==========================================
aya pawang buhaya
pawangna ulin ka persia
kudu nyaah kana budaya
bisi dicolong ku malaysia
==========================================
Hayang ulin ka gunung gede
di gunung aya buhaya
urang sunda sing harade
sing nyaah kana budaya
==========================================
daun katuk
bunga kamboja
kalau,,ngantuk?
ya,,,,,tidur aja!!!

Tuesday, 29 January 2013

SESEBRED

====================================================
Samping kebat dilelepe
samping poleng digulung deui
kuring lepat nya mepende
sing horeng indung si nyai
====================================================
Papatong euntrep na rega
di cepret ku karet geulang
montong deukeut kanu egang
bisi didempet teu bisa hudang
====================================================
Rincik rincang rincik rincang
saladah gede beungketna
sidik pisan sidik pisan
nyi randa ageng ....
====================================================
Tikukur mawa-an heucak
Mawa deui mawa deui
…….r datang ka pecak
Rangda deui rangda deui
====================================================
Tat tit tut daun sampeu
saha nu hitut saha nu ngambeu
dibawa ka saung butut
datang-datang pakdurudut
====================================================
Rincik rincang rincik rincang
aya roda na tanjakan
sidik pisan sidik pisan
nyai teh bogoh ka akang
====================================================
Jalan-jalan ka cianjur
nijek batu ngajelegur
hanas kuring meuli bajigur
diambuan bau bujur
====================================================
hayang nyatu euweuh kejo
beasna di panggilingan
boga minantu rada gelo
mitohana di tampilingan
====================================================
kini kini kuang kuang
geutok geutok peupeundeyan
nini nini keur mendeyang
di bekok peperedeyan
====================================================
hayu urang bareng ngecrik
ulah poho mawa emberna
kunaong mang ceurik
hayang nyusu ka nini na
====================================================
Cikaracak ninggang batu
laun-laun jadi legok
tai cakcak ninggang huntu
laun-laun nya dilebok
====================================================
Cikaracak ninggang batu
laun-laun jadi legok
cai ngeclak ninggang momo*
laun-laun jadi orok
====================================================
Kembang cula kembang tanjung
kembang sagala domdoman
rek sabulan rek sataun
moal weleh diantosan
====================================================
Aya roda na tanjakan
katinggang ku pangpung jengkol
aya randa gogoakan
katinggang ku hulu botol
====================================================
Jauh jauh manggul awi
nyiar-nyiar pimerangeun
jauh-jauh neang abdi
nyiar-nyiar pimelangeun
====================================================
Aya listrik di masigit
caangna ka Pabrik Kina
Aya istri jangkung alit
hanjakal teu di calana
====================================================
Manuk ciung na pisitan
buah nona aratah keneh
dicium kunu kumisan
si nona kalahka jebleh
====================================================
kacibogo kacibadak
meuli ragi di bendunagan
ulah bobogohan jeng budak
mahugi pepeulendungan
====================================================
jalan2 ka kang apip
lila2 pasti kesel
lamun ningal smp yapip
pastina moal nyesel
====================================================
lelempangan meuli timun
meulina ka kang apip
dari pada urang ngalamun
mendingan k smp yapip
====================================================
Meuli piring di Mang Ohan
Mayarna make duit rebuan
Mun Silaing keur bobogohan
Eta leungun ulah kakarayapan
====================================================
ka bandung tuluy k bogor
ka cianjur meli bonteng
ka siksa bga kabogoh
sungutna bau sepiteng
====================================================
ci karacak ninggang batu
laun-laun jadi dekoq
sirah botak katinggang batu
nya eta …. bletok
====================================================
obat nyamuk
katiup angin
kuring ngamuk
menta kawin
====================================================
sugan teh kaliki dangdeur
boro abdi gancang ngadek
sugan teh lalaki bager
boro abdi gancang daek
====================================================
kaduhung ngadu kaleci
meuli leupet di cabean
kaduhung boga salaki
liang…….ngagedean
====================================================
di keubon aya nu mancing
urangna teu acan di acukan
lamun urang eukeur geuring
geura – geura di ubaran
====================================================
Meuli jagong keur japati
Eta jagong di awurkeun
Eta beungeut jiga peti
Anu erek di kuburkeun
====================================================
Aya mobil warna silver
Mobilna keur ngala pare
Lamun maneh hayang pinter
Ulah loba teuing sare
====================================================
lamun maneh boga keris
sok paehan lauk hiu
lamun maneh bisa basa inggris
sok naon artina I LOVE YOU
====================================================
kajeun jeungjing sisi rawa
asal ka ci apus jana
kajeun teu jingjing teu bawa
asal nu dibungkus kucana
====================================================
kaleuweung bade melak tomat
disarengngan ku sobat
eweuh obat nu mujarab
iwal ti solat
====================================================
salawe duapuluh lima
mobil sedan cetna hejo
awewe jaman ayeuna
bisa dangdan teu bisa ngejo
====================================================
anu matak anu mawi
hulu botak ka tinggang awi
====================================================
tataksiran-tataksiran
hulubotak di sisiran
====================================================
meni hayang buah muris
menangna kalah yuyu
ibu lilis mani geulis
abdi nyebatkeun i love u
====================================================
bi mumun meuli neon
meulina di kota kembang
eh maneh eta beungeut atawa naon
mani siga si koneng ngambang
====================================================
datang waktu sholat magrib
bapa-bapa malah gudag gidig
tuh tinggaleun sholat magrib
nukitu incuna jurig
====================================================
datang waktu sholat isya
anak muda malah ngagaya
tuh tinggaleun sholat isya
nukitu bapana kuya.
====================================================
datang waktu sholat subuh
ema-ema malah neangan suluh
tuh tinggaleun sholat subuh
nukitu jelma teu puguh
====================================================
datang waktu sholat lohor
bapa-bapa malah malolor
tuh tinggalen sholat lohor
bukitu te pake kolor
====================================================

ecet-ecet oet-oet
barudak ngarurek belut
kapelet kuring kapelet
ku randa nu gede hitut
====================================================
malati kembang malati
dipelakeun dina batu
upami hoyong ka sim abdi
dongkap wae ka buah batu..
====================================================
nini-nini kuang kuang..
aki-aki nuju tuang…
nini aki meuni beugang
====================================================
Kini-kini ti parigi
Anak bogo na ayakan
Nini-nini lari pagi
Ngajedog dina tanjakan
====================================================
Aya jurig aya ririwa
Kini-kini dina ledeng
Aya ijid aya ngewa
Nini-nini ngajak ngedeng
1.bujur katel meni hideung meuli beas ngan sabakul si fajar kulitna hideung nu bodas huntuna wungkul meuli kantong anu hideung mani sae katingalna bae teuing urang hideung nu penting alus ahlakna 2. ayeuna usum paceuklik ngan osok ka selang hujan si fachrul awakna leutik siga tuyul di pancoran pekalongan kota batik alusna ka bina-bina bae teuing urang leutik nu penting pinter otakna

Read more at: http://blog-fachrul.blogspot.com/2012/11/contoh-sisindiran-pantun-bahasa-sunda.html
Copyright blog-fachrul.blogspot.com Under Common Share Alike Atribution

SESEBRED


Pantun Sunda / Sisindiran yang Mengandung Pesan Moral

====================================================
Colenak dikalapaan
Aya anak euweuh bapaan
====================================================
Salawe dua puluh lima
Mobil Sedan Cetna Hejo
Awewe jaman ayeuna
Bisa dandan teu bisa ngejo
====================================================
Saninten buah saninten
Dibawa ka parapatan
Hapunten abdi hapunten
Bilih aya kalepatan
====================================================
Pileuleuyan cangkang beas
Huut sajeroning kejo
Pileuleuyan urang ikhlas
Imut sajeroning nenjo
====================================================
Pantun Sunda / Sisindiran yang Lucu dan Berisi Lelucon

Manuk gagak macok kupat
Kecok deui kecok deui
Diwedak reujeung disipat
Dekok deui dekok deui
====================================================
Cikaracak ninggang batu
Laun laun jadi legok
Tai cak cak kanu huntu
Laun laun nya di lebok
====================================================
Jaka Sembung make bedak
Teu nyambung dak
====================================================
Pantun Sunda / Sisindiran yang Berbau Seks (Jorang)

Aya roda na tanjakan
Katinggang ku pangpun jéngkol
Aya rangda gogoakan
Katinggang ku hulu kohkol
====================================================
Meuli daging ka ciawi
Jalana ka singaparna
Judang jeding ka salaki
Teu di bere eusi calana
====================================================
Es keleneng gula batu salawean
He’es jeung si eneng jam satu ….

Monday, 30 July 2012

SESEBRED

SÉSÉBRÉD
====================================================
Aya roda na tanjakan
katinggang ku pangpun jéngkol
Aya rangda gogoakan
katinggang ku tutup botol
 ====================================================
Rarasaan melak cau
teu nyaho mun melak jahé
Rarasaan matak lucu
teu nyaho mun matak réhé
 ====================================================
Rarasaan ngala mayang
teu ngaho cangkeuteuk leuweung
Rarasaan konéng umyang
teu nyaho cakeutreuk hideung
 ====================================================
Majar manéh cengkéh konéng
kulit peuteuy dina nyiru
Majar manéh lengkéh konéng
kulit beuteung mani nambru
 ====================================================
Sok hayang nyaba ka Bandung
sok hayang nyaho nanjakna
Sok hayang nanya nu pundung
sok hayang nyaho nyentakna

SESEBRED
SÉSÉBRÉD

====================================================
Baju kutung kancing uang
horéam ngajaranana
Nyiar untung raweuy hutang
horéam mayaranana
==================================================== 
Caang bulan opat belas
teu kaduga ku poékna
Aya bujang baju bodas
teu kaduga ku korétna
 ====================================================
Cau naon cau naon
cau kulutuk di juru
Bau naon bau naon
bau nu hitut di juru
 ====================================================
Cikaracak ninggang batu
laun-laun jadi legok
tai cakcak ninggang huntu
laun-laun nya dilebok
 ====================================================
Cikur jangkung jahé konéng
lampuyang pamura beuteung
Rarasaan jangkung konéng
puguh mah bureuteu hideung
 ====================================================
Daun jarak dibeungkeutan
dibawa ka jalan gedé
Anu harak ngadeukeutan
hayangeun dibawa hadé
 ====================================================
Ki Hiang nu meunang nuar
disugu pikeun jualeun
Kahayang meunang nu beunghar
puguh mah jalma kuuleun
 ====================================================
Leuleupeutan leuleuweungan
ngarah kékéjoanana
Deudeukeutan reureujeungan
ngarah téténjoanana
 ====================================================
Meuli topi meuli koper
selop rumput dibungkusan
Nyai koki ngaku pinter
ngesop buntuk ditungguan
==================================================== 
Pipiti di bunga wari
kaso panjang diteukteukan
Resep ka randa kiwari
sono nganjang deudeukeutan
 ====================================================
Pipiti dibunga wari
téténong dibobokoan
Lalaki jaman kiwari
hadé omong pangoloan
==================================================== 
Poé Saptu poé Kemis
salasa heuleut-heuleutan
Saha itu muril kumis
leumpangna eundeuk eundeukan
 ====================================================
Rincik-rincik hujan leutik
paralak hujan tambaga
Nilik-nilik mojang leutik
teu terang aya nu boga
==================================================== 
Turub cupu buli-buli
dipaké wadah hangasa
Daék sukur teu paduli
kami gé da moal maksa